Rotharna driver två mindre gårdar belägna i Skäralid. Gårdarna består tillsammans av ca 43 ha mark och utöver det  brukar vi ungefär 32 ha arrendemark. På gårdarna finns 10-15 slaktsvin samt ett fyrtiotal nötkreatur.Copyright © Rotharna